Adresser

Skriv ut Bokmål | English | 2. oktober 2018

Besøksadresse
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.

Kart og vegforklaring

Postadresse
Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse
Norsk pasientskadeerstatning, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923