Adresser

Skriv ut Bokmål | English | 3. februar 2021

Besøksadresse

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo.

Kart og veibeskrivelse

Postadresse

Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse

Norsk pasientskadeerstatning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923

Sikker digital post

Du kan sende og ta imot digitale brev til oss gjennom Digipost eller e-Boks.

Har du ei sak hjå oss, tilrår vi at du brukar Mi side. På Mi side kan du følgje saka di og sende dokumentasjon og kommentere saka etter kvart. Der vil du òg kunne sjå kva du har sendt inn og enkelt få ei oversikt over alle dokumenta i saka di.

Har du digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks, vil du få breva frå oss der. Du kan òg bruke Mi side sjølv om du har digital postkasse.

Å sende brev til NPE i den digitale postkassen

Vil du skrive til oss i den digitale postkassen, finn du oss ved å taste inn "Norsk pasientskadeerstatning" i mottakarfeltet, når du opprettar nytt brev. NB! Du må ikkje bruke namnet til saksbehandlaren. Då vil brevet gå til ei privat postkasse.

Om du ikkje har ei sak hjå oss, kan du sende ein generell førespurnad på digital post. Hugs i så fall å oppgje ei e-postadresse eller telefonnummer, slik at vi kan kontakte deg tilbake med svar. Vi kan diverre ikkje svare på førespurnader i sikker digital post om du ikkje har ei sak hjå oss.

Brukarar av e-Boks må registrere NPE som mottakar

Er du brukar av e-Boks må du vere merksam på at du må registrere NPE som godkjend avsendar i den digitale postkassen din, for å kunne ta imot brev frå oss. Dette gjer du via «Registrer avsendar» funksjonen under "oversikta di" i e-Boks. 

Profesjonelle aktørar kan ikkje ta imot post frå oss i digital postkasse

Vi kan ta imot post i digital postkasse frå profesjonelle aktørar som advokatar, Pasient-og brukarombod, Norsk pasientforening og behandlingsstader.

Meir om digital postkasse og opprett brukar