Adresser

Skriv ut Bokmål | English | 19. februar 2020

Besøksadresse
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.

Kart og vegforklaring

Postadresse
Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse
Norsk pasientskadeerstatning 
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923