Adresser

Skriv ut Bokmål | English | 12. mai 2020

NB: Resepsjonen vil vere stengd inntil vidare. Vi følgjer råda til helsemynda for å avgrense koronasmitte, og har innført heimekontor. Vi seier oss leie for ulempa det fører med seg. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post om du har spørsmål.

Besøksadresse
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.

Kart og vegforklaring

Postadresse
Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse
Norsk pasientskadeerstatning 
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923