Adresser

Skriv ut Bokmål | English | 3. februar 2021

NB: Resepsjonen vil vere stengd inntil vidare. Vi følgjer råda til helsemynda for å avgrense koronasmitte, og har innført heimekontor. Vi seier oss leie for ulempa det fører med seg. Ta kontakt med oss på telefon eller e-post om du har spørsmål.

Besøksadresse

Wergelandsveien 1, 0167 Oslo.

Kart og vegbeskriving

Postadresse

Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 232 Skøyen, 0213 Oslo

Fakturaadresse

Norsk pasientskadeerstatning
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer 984 936 923