Small thumbnail from the picture of search result

Vaksine mot svineinfluensa: NPE åpner gamle saker for ny vurdering

Ny kunnskap viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tidligere har vi lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder. 

Small thumbnail from the picture of search result

– Dei viktigaste møta vi har

NPE har eit klart mål om å vere ein brukarorientert etat, som skal leggje til rette for ein god dialog med brukarane våre. Difor har vi jamlege møte med fleire ulike brukarorganisasjonar og brukarar.

Small thumbnail from the picture of search result

Velg digital postkasse

Ved å opprette din egen digitale postkasse bidrar du til å redusere kostnader og gjør kommunikasjonen med oss og andre offentlige etater sikrere, raskere og mer miljøvennlig.

Small thumbnail from the picture of search result

Feiltolkning av prøvesvar får store konsekvenser for lungekreftpasienter

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har i perioden 2012 til 2015 gitt medhold til 108 pasienter og pårørende, etter forsinket diagnose og feilbehandling av lungekreft. - Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Small thumbnail from the picture of search result

Hvordan er det å jobbe i NPE?

For et år siden startet Elisabeth Mohn som saksbehandler i NPE. Vi har tatt en prat med henne om hvordan det er å jobbe som saksbehandler og hvordan hun opplevde å være nyansatt i NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

NPEs tall for første halvår 2016

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Første halvdel i 2016 har NPE mottatt 2922 saker og utbetalt 504 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

Small thumbnail from the picture of search result

Åpningstider i sommerferien

I sommerferien har vi samme åpningstider som vanlig.

Small thumbnail from the picture of search result

28 personer har fått erstatning etter synskorrigering med laser

I perioden 2009-2015 er det utbetalt over fem millioner kroner i erstatninger til 28 erstatningssøkere som har fått feilbehandling i forbindelse med synskorrigerende laseroperasjon i privat helsetjeneste.

Small thumbnail from the picture of search result

NPEs rapport for de regionale helseforetakene: 3,4 milliarder kroner i erstatning utbetalt de siste fem årene

I perioden 2011-2015 har NPE mottatt 16 838 krav om erstatning, 5308 erstatningssøkere har fått medhold og 3,4 milliarder kroner er utbetalt i erstatning til pasienter og pårørende innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde. Dette viser NPEs nye statistikkrapport for erstatningssaker knyttet til de regionale helseforetakene.

Small thumbnail from the picture of search result

Konkurranse: Forbedringsprisen 2016

Pasientsikkerhetskonferansen 2016 inviterer helsepersonell til å sende inn forslag til Forbedringsprisen 2016. Prisen er på kroner 50.000,-.

Small thumbnail from the picture of search result

Raskere svar på søknad om erstatning

De siste fem årene har NPE redusert saksbehandlingstiden med fire måneder for vedtak om erstatning. Den viktigste forklaringen her er arbeidet med å jakte på store og små tidstyver.

Small thumbnail from the picture of search result

Ortopedisk kirurgi i privat helsetjeneste

Innenfor pasientskadesaker som gjelder behandling i privat helsetjeneste gjelder flere saker ortopedisk kirurgi. Her kan du lese mer om disse pasientskadesakene for perioden 2009-2015.

Small thumbnail from the picture of search result

Endring i skadeserstatningsloven: slutt på terminvis utbetaling av menerstatning

Bestemmelsene om menerstatning i skadeserstatningsloven er endret. Endringen får blant annet betydning for beregning og utbetaling av menerstatning i pasientskadesaker der pasienten har forkortet levetid på grunn av svikten i behandlingen.

Small thumbnail from the picture of search result

Økt kjennskap til NPE fører til flere meldte saker

Siden privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009, opplever Norsk pasientskadeerstatning (NPE) en dobling av erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten.

Small thumbnail from the picture of search result

Journalen har stor betydning

Mangelfulle journaler er et kjent problem i helsetjenesten. I løpet av de siste fem årene (2011-2015) har 114 personer fått medhold i erstatningskravet sitt, på grunn av manglende dokumentasjon i saken.

Small thumbnail from the picture of search result

Kan helsepersonell bli saksøkt direkte?

Som hovedregel vil personer som får en behandlingsskade søke erstatning i NPE. I noen ytterst få tilfeller, ser vi at de saksøker helsepersonell direkte. Dette er det en viss åpning for i lovverket.

Small thumbnail from the picture of search result

Nytt uttalelsesskjema for helsepersonell er tilgjengelig

Det er viktig for oss at innklagete behandlingssteder gir oss gode uttalelser i enkeltsaker. Derfor har vi nå forbedret skjemaet for uttalelse fra behandlingsstedene, for å tydeliggjøre hvilken informasjon vi trenger.

Small thumbnail from the picture of search result

Gjennomgang av vaksinesaker etter Høyesterettsdom

Høyesterett avsa i november 2015 en dom som gjelder erstatning for MS etter MMR-vaksine. NPE har derfor gått gjennom tidligere pasientskadesaker som gjelder erstatning på grunn av MS og saker som gjelder MMR-vaksine.

Small thumbnail from the picture of search result

Tannskader

Flere og flere søker erstatning etter skader hos tannlegen. Vær klar over at du normalt ikke kan få erstatning i NPE, hvis det økonomiske tapet ditt er under 10 000 kroner.

Small thumbnail from the picture of search result

Nordisk møte om pasientsikkerhet

Pasientskadeordningene i Finland, Sverige, Danmark og Norge møttes i Oslo 7. mars for å diskutere mulig samarbeid om pasientsikkerhetsarbeid. - Det er viktig å se om det er noen samarbeidspunkter der det vil være nyttig for alle de fire ordningene å sammenligne erfaringsmateriale, sier ansvarlig for pasientsikkerhet og statistikk i NPE, Ida...

Small thumbnail from the picture of search result

Årsrapport for 2015 er ute

Årsrapporten vår for 2015 er klar. Her kan du lese mer om sentrale sider ved virksomheten og de viktigste aktivitetene som skjedde i fjor.

Small thumbnail from the picture of search result

Nye tilskuddssatser til NPE for privat helsetjeneste

Fra og med 01.01.2016 øker tilskuddssatsene til NPE for aktører i privat helsetjeneste. Du kan lese mer om de nye satsene her.

Small thumbnail from the picture of search result

Økning i antall meldte saker til NPE i 2015

Årstallene for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) for 2015 viser en økning i antall meldte saker. – Flere melder nå til oss at de tror de kan fått en skade etter feilbehandling i helsetjenesten. I 2015 fikk vi 5742 krav om erstatning, noe som er en økning på ti prosent mot året før. NPE har aldri mottatt så mange saker i løpet av et år, sier...

Small thumbnail from the picture of search result

Styret i NPE blir avvikla

Stortinget har vedteke endringar i pasientskadelova som inneber at styret til NPE blir avvikla. Endringa gjeld frå og med 1. januar 2016.

Small thumbnail from the picture of search result

Lovendring øker minstebeløpet for å søke erstatning i NPE

Pasientskadeloven endres med virkning fra 1. januar 2016. En av endringene er at den nedre grensen for erstatningskrav som skal behandles av NPE, heves fra 5000 til 10 000 kroner.

<< 1   2   3   4     5   6   7   8   9   10   >>