Small thumbnail from the picture of search result

Erstatning i alvorlig kreftsak

VG og andre medier har ved flere anledninger omtalt Tommy Berg, som på grunn av forsinket kreftdiagnose fikk uhelbredelig kreft med svært forkortet forventet levetid. NPE har tilkjent Tommy Berg erstatning, men har blitt kritisert for å utbetale...

Small thumbnail from the picture of search result

Strålebehandling ved Radiumhospitalet i perioden 1975 - 1990

Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert om det er grunnlag for å iverksette særskilte erstatningsordninger for nærmere angitte grupper pasienter som har fått strålebehandling ved Det Norske Radiumhospital (Radiumhospitalet) i perioden 1975 - 1990.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatning etter hepatitt C

Informasjon om etablerte erstatningsordninger for pasienter som har fått hepatitt C smitte som følge av blodoverføring og deres adgang til å søke erstatning/kompensasjon fra staten.

Small thumbnail from the picture of search result

Avslag på søknad om erstatning etter drap

NPE har avslått søknad om erstatning fra mannen som drepte én person og skadet fem andre på trikken ved Bislett i Oslo.

Small thumbnail from the picture of search result

NPE feirer 20 års jubileum

Den norske erstatningsordningen for pasientskader har i år eksistert i 20 år. Helsemyndighetenes ønske om å styrke pasientenes rettigheter og sikre likebehandling av alle pasientskader er i all hovedsak oppfylt, sier direktør Erling Breivik.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatning etter meningokokk-B vaksineforsøket

Konklusjoner fra WHOs rådgivende organ for vaksinesikkerhet støtter de kriterier NPE har brukt i sin vurdering av erstatningskrav etter vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

Small thumbnail from the picture of search result

Meningokokk B-vaksine

NPE har nå mottatt 180 erstatningskrav knyttet til utprøving av en vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokk B-infeksjon). De fleste krever erstatning fordi de mener de er påført kronisk tretthetssyndrom (CFS/ME) etter å ha mottatt vaksinen.

Small thumbnail from the picture of search result

Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004, etter at det ble bevist at medisinen ga økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. 180 personer har søkt erstatning etter å ha brukt Vioxx og NPE har nå behandlet 59 saker.

Small thumbnail from the picture of search result

Positivt møte med ME-foreningen

ME-foreningen, Norsk Pasientskadeerstatning og Folkehelseinstituttet gjennomførte et møte 2. mars. Partene ble enige om et samarbeid for å belyse om det kan være en sammenheng mellom utvikling av kronisk utmattelsessyndrom (ME) og vaksineforsøk mo...

Small thumbnail from the picture of search result

Pasienttilfredshet 2005

Norsk Pasientskadeerstatning har for fjerde gang gjennomført en brukerundersøkelse blant pasienter som har fått avsluttet erstatningskravet sitt. Ut fra svarene fra nesten 350 pasienter, har NPE utarbeidet en rapport som viser svargivningen på all...

Small thumbnail from the picture of search result

Behandling av Vioxx-krav i Norge

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstning...

Small thumbnail from the picture of search result

Skade etter bruk av legemiddelet Vioxx

Vioxx ble trukket fra markedet i september 2004 på grunn av påvist økt risiko for hjerneslag og hjerteinfarkt. Hvis du som pasient har opplevd slike alvorlige bivirkninger av medikamentet, kan du søke om erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning...

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningsordning for Hepatitt c-smittede

Det lever i dag 300 mennesker som er smittet med Hepatitt c-virus via blodoverføring. Et utvalg foreslår en samordnet erstatningsordning for de smittede.

Small thumbnail from the picture of search result

Evaluering av NPE

Statskonsult har gjennomført en evaluering av ordningen med NPE på oppdrag fra Helsedepartementet. Statskonsult har funnet at det er få svakheter ved NPE's praktisering av erstatningsreglene.

Small thumbnail from the picture of search result

Pasientundersøkelse

NPE har i år gjennomført en undersøkelse hos fem hundre pasienter om hvordan de opplever ulike aspekter ved saksbehandling, service og informasjon knyttet til behandlingen av erstatningskrav.

Small thumbnail from the picture of search result

Evaluering av pasientskadeordningen

Statskonsult har idag lagt fram en første rapport med resultater fra den pågående evalueringen av pasientskadeordningen i Norge. Evalueringen viser at hovedintensjonen med ordningen er oppfylt - å gjøre det lettere å få erstatning.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10