Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - øyelaser

Visste du at NPE har gitt medhold i 27 av 105 erstatningssaker etter øyelaser i privat helsetjeneste? Hittil er det utbetalt seks millioner kroner i erstatning.

<< 1   2   3   4