Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - selvmord og selvmordsforsøk

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 217 erstatningskrav som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk?

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 127 saker som gjelder fedmeoperasjoner?

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - hjernesvulster

Verdens hjernesvulstdag markeres 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhold til 45 erstatningssøkere med ondartet eller godartet hjernesvulst de siste fem årene?

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har utbetalt 50 millioner kroner i erstatning etter forsinket diagnose av lungekreft?

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at pasienter med kreft i tykktarmen fikk 60 millioner kroner i erstatning av NPE de siste fem årene?

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - rotfylling

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 537 tannsaker som omhandler rotfylling. 284 erstatningssøkere har fått medhold i kravet sitt, mens 253 har fått avslag. Det er utbetalt nesten 13 millioner kroner i erstatning. De vanligste erstatningsbeløpene er mellom 10 000 og 40 000 kroner.

Small thumbnail from the picture of search result

6,5 millioner kroner i erstatning etter gjenglemt utstyr

41 pasienter har de siste seks årene fått erstatning fordi det ble etterlatt utstyr i kroppen etter operasjonen.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - stoffskiftesykdommer

Visste du at NPE har behandlet 101 saker de siste fem årene som gjelder høyt og lavt stoffskifte? Det er gitt 26 medhold og 75 avslag, og hittil er det utbetalt 8 millioner kroner i erstatning.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 149 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 49 medholdssaker.

Small thumbnail from the picture of search result

Erstatningssaker - blodfortynnende medikamenter

Visste du at NPE har utbetalt 76 millioner kroner i erstatning de siste ti årene på grunn av feilmedisinering med blodfortynnende medikamenter? Utbetalingene er fordelt på 113 medholdssaker.

1     2   3   4   >>