Psykisk helsevern

ADHD - forsinket diagnose – medhold

En kvinne fikk diagnosen ADHD i voksen alder. Hun mente at diagnosen burde vært stilt 21 år tidligere. Hun søkte om erstatning for utfordringene hun har hatt i oppveksten med hensyn til skole, utdanning og arbeidsliv. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

ADHD - forsinket diagnose barn - avslag

En mann fikk diagnosen ADHD da han var i midten av tyveårene. Han mente at diagnosen burde vært stilt da han var barn. Han søkte om erstatning for å ha blitt forsinket i utdanningen og å ha tapt arbeidsinntekt.

ADHD – forsinket diagnose voksen - avslag

En mann søkte erstatning for å ha fått diagnosen ADHD for sent. Han fikk diagnosen da han var i slutten av førtiårene. Han mente han burde fått den mye tidligere og at det hadde gitt ham store problemer psykisk, fysisk og økonomisk å ikke ha fått diagnosen og ha fått behandling for ADHD.

Selvmord i institusjon - medhold

En kvinne tok sitt eget liv under opphold på psykiatrisk avdeling. De etterlatte søkte om erstatning. De mente at hun ikke fikk tilstrekkelig tilsyn ut fra hennes høye selvmordsrisiko. Vi vurderte saken og de etterlatte fikk medhold. 

Selvmord under frivillig oppfølging - avslag

En kvinne tok livet sitt mens hun var under oppfølging av fastlege og psykiatrisk sykepleier. De etterlatte søkte om erstatning fordi de mente at kvinnen ikke ville tatt livet sitt hvis hun hadde fått tettere oppfølging. Vi vurderte saken og de fi...

Elektrosjokkbehandling - avslag

En kvinne  fikk behandling med elektrosjokk, i tillegg til angstdempende medisiner. Kvinnen søkte om erstatning for søvnvansker og hukommelsestap. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.