Psykisk helsevern

Small thumbnail from the picture of search result

ADHD – forsinket diagnose - avslag

En kvinne søkte om erstatning for forsinket diagnose av ADHD. Først i voksen alder fikk hun diagnosen, og startet behandling med legemiddelet Ritalin. Hun mente at diagnosen burde vært stilt mer enn 20 år før. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

ADHD - forsinket diagnose – medhold

En kvinne fikk diagnosen ADHD i voksen alder. Hun mente at diagnosen burde vært stilt 21 år tidligere. Hun søkte om erstatning for utfordringene hun har hatt i oppveksten med hensyn til skole, utdanning og arbeidsliv. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Selvmord i institusjon - medhold

En kvinne tok sitt eget liv under opphold på psykiatrisk avdeling. De etterlatte søkte om erstatning. De mente at hun ikke fikk tilstrekkelig tilsyn ut fra hennes høye selvmordsrisiko. Vi vurderte saken og de etterlatte fikk medhold. 

Small thumbnail from the picture of search result

Selvmord under frivillig oppfølging - avslag

En kvinne tok livet sitt mens hun var under oppfølging av fastlege og psykiatrisk sykepleier. De etterlatte søkte om erstatning fordi de mente at kvinnen ikke ville tatt livet sitt hvis hun hadde fått tettere oppfølging. Vi vurderte saken og de fi...

Small thumbnail from the picture of search result

Elektrosjokkbehandling - avslag

En kvinne  fikk behandling med elektrosjokk, i tillegg til angstdempende medisiner. Kvinnen søkte om erstatning for søvnvansker og hukommelsestap. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.