Psykisk helsevern

Lite bilde for søkeresultattreff

ADHD – forseinka diagnose - avslag

Ei kvinne søkte om erstatning for forseinka diagnose av ADHD. Fyrst i vaksen alder fekk ho diagnosen, og starta behandling med legemiddelet Ritalin. Ho meinte at diagnosen burde vore stilt meir enn 20 år før. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

ADHD - forseinka diagnose – medhald

Ei kvinne fekk diagnosen ADHD i vaksen alder. Ho meinte at diagnosen burde vore stilt 21 år tidlegare. Ho søkte om erstatning for utmaningane ho hadde hatt i oppveksten med omsyn til skule, utdanning og arbeidsliv. Vi vurderte saka og ho fekk medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjølvmord i institusjon - medhald

Ei kvinne tok livet sitt under opphald på psykiatrisk avdeling. Dei etterlatne søkte om erstatning. Dei meinte at ho ikkje fekk tilstrekkeleg tilsyn ut frå den høge sjølvmordsrisikoen hennar.  Vi vurderte saka og dei etterlatne fekk medhald.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjølvmord under frivillig oppfølging - avslag

Ei kvinne tok livet sitt medan ho var under oppfølging av fastlege og psykiatrisk sjukepleiar. Dei etterlatne søkte om erstatning fordi dei meinte at kvinna ikkje ville teke livet sitt om ho hadde fått tettare oppfølging. Vi vurderte saka og dei...

Lite bilde for søkeresultattreff

Elektrosjokkbehandling - avslag

Ei kvinne fekk behandling med elektrosjokk, i tillegg til angstdempande medisinar. Kvinna søkte om erstatning for søvnvanskar og minnetap. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.