Small thumbnail from the picture of search result

Bihulebetennelse - avslag

En mann søkte om erstatning fordi han mente at han ble forsinket behandlet for tette bihuler. Han mente at problemene med bihulene var årsaken til at han i lengre tid hadde hatt sterk hodepine. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Bihulebetennelse - medhold

En kvinne søkte erstatning for tap hun hadde hatt etter en operasjon i bihulene, hvor en bomullstampong ble glemt igjen etter operasjonen. Vi mente at det var feil at tampongen ikke ble fjernet, og kvinnen fikk medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Fjerning av mandlene - avslag

En kvinne søkte om erstatning for vedvarende smerter i halsen etter at hun fikk fjernet mandlene. Hun mente det var gjort en feil under operasjonen. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Small thumbnail from the picture of search result

Fjerning av mandlene - medhold

En mann søkte om erstatning etter at han fikk fjernet mandlene og gjort en ganeplastikk. Han fikk både puste- og svelgevansker etter behandlingen, og han mente at dette skyldtes feil ved behandlingen. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.