Trykkskade under operasjon – avslag

En mann fikk muskel- og nerveskade i leggen etter en ryggoperasjon. Han mente måten han lå på operasjonsbordet og tiden operasjonen tok, var årsaken til skaden. Han mente at leie på albuene og knærne var feil. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Print Bokmål | Nynorsk | 11. September 2019

 Mannen ble operert for en godartet svulst i ryggen. Operasjonen varte i seks timer, og ble gjort mens mannen lå i kne- og albueleie. Etter operasjonen fikk han trykkøkning i den ene leggen og man måtte gjøre et trykkavlastende inngrep. Mannen måtte gjennom flere inngrep i leggen. Han fikk nedsatt funksjon og nervesmerter i leggen etter dette. Undersøkelse viste at han hadde fått en nerveskade i leggen i tillegg til muskelskaden.

Før operasjonen diskuterte kirurgen med anestesiologen hvordan leiet på operasjonsbordet skulle være for denne pasienten. Siden inngrepet ville ta bortimot seks timer, var det viktig at han fikk best mulig avlastning.

Ved langvarige operasjoner er det alltid en viss risiko for trykkskade på muskler og nerver. Man må også ta hensyn til at pasienten får puste tilstrekkelig. Det finnes ingen absolutte retningslinjer for hvilket leie man skal velge. Man må vurdere individuelt hvilket leie som er best. I dette tilfellet valgte kirurgen kne- og albueleie framfor mageleie.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i nevrokirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var godt grunnlag for å gjøre inngrepet. Det var sammenheng mellom trykkskaden i leggen og leiet mannen hadde under operasjonen. Ved at han lå på knærne, fikk han trykket der.

Når kirurgen likevel valgte denne måten å legge mannen på, var det etter en avveining mot risikoen for de skadene mannen kunne få ved mageleie. I dette tilfellet vurderte kirurgen at mageleie kunne føre til for stort press mot magen. Dette kunne påvirke blodsirkulasjonen og føre til blødninger. I tillegg var det risiko for alvorlige komplikasjoner i tilknytning til pust og sirkulasjon, særlig siden mannen var overvektig.

Vi mente at det valgte leiet i dette tilfellet var i tråd med god medisinsk praksis.

Mannen har ikke rett til erstatning.