Fagnotater og regelverk

Her finner du interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Small thumbnail from the picture of search result

Forsinket diagnose og behandling av kreft – erstatningsberegning

Internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatningen i saker som gjelder forsinket diagnose og behandling av kreft.

Small thumbnail from the picture of search result

Habilitet

Internt fagnotat om habilitet for saksbehandlere, ledere og sakkyndige i NPE.

Small thumbnail from the picture of search result

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

Small thumbnail from the picture of search result

Informasjonssvikt

Internt fagnotat om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

Small thumbnail from the picture of search result

Pasientskade - noen grensetilfeller

Internt fagnotat om hva vi i noen grensetilfeller legger i begrepet pasientskade.

Small thumbnail from the picture of search result

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved beregning av erstatningen.

Small thumbnail from the picture of search result

Unntaksbestemmelsen

Internt fagnotat om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Small thumbnail from the picture of search result

Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.

Small thumbnail from the picture of search result

Pasientskadeloven og forskrifter

This webpage is not available in English.

Small thumbnail from the picture of search result

Transitional rules

P. 21 of The Act on Patient Injury Compensation (pasientskadeloven) refers to transitional rules in relation to liability for patient injuries sustained before the legislation came into force in 2003, (2009 for the private health service). NPE wil...

Small thumbnail from the picture of search result

Midlertidige regler

Her finner du midlertidige regler for skader som har skjedd før pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003.

Small thumbnail from the picture of search result

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.