Fagnotater og regelverk

Interne fagnotater fra juridisk avdeling i NPE. Notatene er en veiledning til saksbehandlerne om hvordan vi forstår og praktiserer regelverket innenfor forskjellige temaer.

Forsinket diagnose og behandling av kreft – erstatningsberegning

Internt fagnotat om hvordan vi beregner erstatningen i saker som gjelder forsinket diagnose og behandling av kreft.

Habilitet

Internt fagnotat om habilitet for saksbehandlere, ledere og sakkyndige i NPE.

Infeksjon

Internt fagnotat om infeksjoner som skal vurderes etter pasientskadeloven.

Informasjonssvikt

Internt fagnotat om erstatningssøkeren fikk god nok informasjon om risiko for komplikasjoner før behandlingen.

Pasientskade - noen grensetilfeller

Internt fagnotat om hva vi i noen grensetilfeller legger i begrepet pasientskade.

Skatteulempe

Internt fagnotat om skatteulempe ved beregning av erstatningen.

Unntaksbestemmelsen

Internt fagnotat om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd.

Veileder til forskrift om menerstatning

Intern veileder til forskrift om menerstatning ved pasientskader, med eksempler.

Pasientskadeloven og forskrifter

This webpage is not available in English.

Høyesterettsdommer

Oversikt over dommer fra Høyesterett. Oversikten ligger på hjemmesiden til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Transitional rules

P. 21 of The Act on Patient Injury Compensation (pasientskadeloven) refers to transitional rules in relation to liability for patient injuries sustained before the legislation came into force in 2003, (2009 for the private health service). NPE wil...

Midlertidige regler

Her finner du midlertidige regler for skader som har skjedd før pasientskadeloven trådte i kraft 1. januar 2003.

Foreldelsesloven

Foreldelsesloven har to foreldelsesfrister på henholdsvis 3 år og 20 år.