Presse

Kommunikasjonsavdelingen svarer på henvendelser fra journalister og bistår med bakgrunnsinformasjon og statistikker fra NPEs omfattende saksregister. 

Skriv ut Bokmål | English | 2. januar 2020

Pressekontakter:

kommunikasjonsdirektør Øydis U. Castberg
mobil: 94 80 31 52
e-post: ouc@npe.no

senior kommunikasjonsrådgiver Torill S. Stæhr
mobil: 99 10 99 13
e-post: tss@npe.no

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noe ekstra tid ved forespørsler om spesielle statistikker og enkeltsaker.

NPE vil alltid skjerme taushetsbelagte opplysninger. Taushetsplikten kan også begrense hvor detaljert statistikk vi kan gi ut om hvert enkelt behandlingssted.

I menyen ligger bilder, nedlastbar logo og mer informasjon om NPE.