Erstatningssøkjar

Meiner du at du har fått eit økonomisk tap på grunn av ein skade som skuldast svikt ved behandling i helsetenesta? Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 18. juni 2019

Søkje erstatning

Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning etter pasientskade.

Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

Utrekne erstatning

Her finn du skjema, rettleiarar og informasjon som gjeld utrekning av erstatning.

Legemiddelskade

Her finn du informasjon om legemiddelskadar og korleis du går fram for å søkje erstatning.

Interne fagnotat

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor. Her finn du omtale av det regelverket NPE brukar, i...

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finn rettleiing om korleis du gjer det inne i skjemaet. Alle andre skjema må skrivast ut, signerast og sendast i posten.

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av  brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.