Erstatningssøkjar

Meiner du at du har fått eit økonomisk tap på grunn av ein skade som skuldast svikt ved behandling i helsetenesta? Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 18. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_81311647_320.jpg

Søkje erstatning

Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning etter pasientskade.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/saksbehandling/22136112350_b95f122463_320.jpg

Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_200730065_320.jpg

Utrekne erstatning

Her finn du skjema, rettleiarar og informasjon som gjeld utrekning av erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_3201.jpg

Bruk av advokat

Når du søkjer om erstatning får du nødvendig hjelp frå oss, og vil normalt ikkje ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekte i somme tilfelle. Om du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_18661864_320.jpg

Eksempel på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/utstyr-og-medikamenter/shutterstock_225098728_320.jpg

Legemiddelskade

Her finn du informasjon om legemiddelskadar og korleis du går fram for å søkje erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/skjema/skademeldingsskjema5_320.jpg

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finn rettleiing om korleis du gjer det inne i skjemaet. Alle andre skjema må skrivast ut, signerast og sendast i posten.