Helsepersonell

NPE behandlar erstatningskrav frå både offentleg og privat helseteneste. Her har vi samla informasjon til helsepersonell om rettar og plikter i pasientskadesaker. I tillegg finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sakkunnig spesialist for NPE

Her finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist, og kurs vi held for sakkunnige.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikkportal for helsepersonell

Som eit tilbod til dei som jobbar i helsetenesta har vi laga ein statistikkportal for pasientskadesaker. Her finn du oppdaterte tal for sjukehuset ditt, helseføretak og regionalt helseføretak, og nøkkeltal for heile landet.

Lite bilde for søkeresultattreff

Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skjema

Her finn du alle skjema frå NPE

Lite bilde for søkeresultattreff

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.