Helsepersonell

NPE behandlar erstatningskrav frå både offentleg og privat helseteneste. Her har vi samla informasjon til helsepersonell om rettar og plikter i pasientskadesaker. I tillegg finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/83085.jpg

Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_251466229_320.jpg

Sakkunnig spesialist for NPE

Her finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist, og kurs vi held for sakkunnige.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_176615051_320.jpg

Statistikk og temaartikler

NPE har opparbeidet en stor database med informasjon hvor man kan ta ut en rekke forskjellige statistikker. Eksterne brukere av våre statistikker er journalister, leger, sykepleie- og legestudenter, jurister som arbeider med pasientskader,...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/pasientskadeloven2_320.jpg

Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_143508559_320.jpg

Skjema

Her finn du alle skjema frå NPE

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_289568558_320.jpg

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.