Helsepersonell

NPE behandlar erstatningskrav frå både offentleg og privat helseteneste. Her har vi samla informasjon til helsepersonell om rettar og plikter i pasientskadesaker. I tillegg finn du informasjon om det å jobbe som sakkunnig spesialist.

Skriv ut Del Bokmål | English | 9. mars 2017

Del artikkel på startsiden

c315e93f055049d69f4e9d7bbf9e1f6c.aspx

Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

f70ec6e43b9846cba17c9ba433e5cbc5.aspx

Sakkyndig spesialist for NPE

Her finner du informasjon om det å jobbe som sakkyndig spesialist, og kurs vi holder for sakkyndige.

7a701d9292d246f9b198624bb1da7ca4.aspx

Statistikk og temaartikler

NPE har opparbeidet en stor database med informasjon hvor man kan ta ut en rekke forskjellige statistikker. Eksterne brukere av våre statistikker er journalister, leger, sykepleie- og legestudenter, jurister som arbeider med pasientskader,...

daacb44cb5f44231815eaa46689e605a.aspx

Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor.

c7bed24bb1d447dcb7379489d70b5438.aspx

Skjema

Her finner du alle skjema fra NPE

28e8bc4e946f43b29fc388a3319efcbb.aspx

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.