Om NPE

NPE er ein statleg etat underlagd Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandlar erstatningskrav frå pasientar som meiner dei har fått ein skade etter behandlingssvikt i helsetenesta. Saksbehandlinga er gratis.

Skriv ut Bokmål | English | 12. september 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_200730065_320.jpg

Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_3201.jpg

Innsyn og postjournal

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, offentleglova, gir kvar og ein rett til innsyn i forvaltinga sine dokument og journalar.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/shutterstock_519282091.jpg

Personvernerklæring

Her finn du generell informasjon om korleis Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlar personopplysingar og kva rettar du har.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/pasientsikkerhet/shutterstock_126288149.jpg

Pasienttryggleik

Ei viktig oppgåve for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenestene.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/sprak-og-klarsprak/spraakveileder-forsidebilde-320.jpg

Klarspråk

Her finn du informasjon om klarspråkarbeidet i NPE, og språkrettleiaren vår.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_166600259_320.jpg

Jobb i NPE

Ansatte som behandler erstatningskrav har en variert bakgrunn, blant annet fra jus, helsefag og samfunnsfag. Vi har også dyktige medarbeidere innen statistikk, arkiv/dokumenthåndtering, kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg har NPE tilknyttet...

/globalassets/bildearkiv/presse/nrk_dagsrevyen_januar_2015_320.jpg

Presse

Kommunikasjonsavdelingen svarer på henvendelser fra journalister og bistår med bakgrunnsinformasjon og statistikker fra NPEs omfattende saksregister. 

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_126278537.jpg

Statistikk

Fra statistikkdatabasen vår, med mer enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagt statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_258191714_320.jpg

Årsrapporter

Årsrapporten gir en oversikt over de viktigste aktivitetene som skjedde sist år og peker på noen av de utfordringer vi ser i tiden framover.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-parorende/shutterstock_289568558_320.jpg

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av  brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte  servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/organisasjon/shutterstock_243466549_320.jpg

Lenker

Her finner du lenker til relevante nettsider.