Om NPE

NPE er ein statleg etat underlagd Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandlar erstatningskrav frå pasientar som meiner dei har fått ein skade etter behandlingssvikt i helsetenesta. Saksbehandlinga er gratis.

Lite bilde for søkeresultattreff

Jobb i NPE

Tilsette som behandlar erstatningskrav har ein variert bakgrunn, mellom anna frå jus, helsefag og samfunnsfag. Vi har òg dyktige medarbeidarar innan statistikk, arkiv/dokumenthandtering, kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg har NPE knytt til s...

Lite bilde for søkeresultattreff

Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.