Tilskotsplikt for privat helseteneste

Alle verksemder og autoriserte helsepersonell som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta, skal betale tilskot til NPE. Tilskotsordninga dekkjer kostnadar til å utgreie erstatningssakene. I tillegg dekkjer ho utbetaling av erstatning til pasientar og pårørande. Her har vi samla informasjon til helsepersonell om denne tilskotsordninga.

Skriv ut Del Bokmål | English | 5. september 2018

Del artikkel på startsiden

Sjekkliste for oppdatering av informasjon

Er du usikker på hvordan du skal gå frem for å oppdatere informasjonen om din virksomhet? Her finner du en oversikt over hva du trenger å gjøre, og lenker til skjemaer du skal bruke. Fristen for å oppdatere informasjonen er 1. februar. Faktura for 2019 sendes ut i begynnelsen av mars.

da752e59a0bf464480ec335ad00e6e68.aspx

Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle verksemder som yter helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Her finn du informasjon om kven som har meldeplikt, korleis du registrerer og oppdaterer informasjon, og korleis vi fakturerer.

f3a77a152663492aaa2b6a089b5586f8.aspx

Priser og faktura

Her finner du informasjon om hva tilskuddsordningen omfatter, hvilke kostnader som dekkes, og faktura- og betalingsinformasjon.

2450cc3fb680494193ca3a873e31db4f.aspx

Avgrensingar om meldeplikta

Her finn du informasjon om kven som skal melde inn og betale tilskot til NPE.

519fd79f3e2b4aa6bfacf476006e23d9.aspx

Kollektivavtalar

NPE har inngått kollektivavtalar med fleire foreiningar. Her kan du lese meir om kva ein kollektivavtale er, og kva foreiningar som har ein slik kollektivavtale.

0b1b6156cece4212837bc99282e8b03b.aspx

Informasjon for profesjonsgrupper

Her finn du informasjon om tilskotsordninga som er spesielt knytt til profesjonsgruppene tannlegar og legar. Den generelle informasjonen om tilskotsordninga som du finn i menypunkta over, gjeld elles òg for tannlegane og legane.

08ad1e3d862e4500b4a0f2ee80f708a3.aspx

Regelverk

Her finn du informasjon om regelverket knytt til tilskotsordninga for privat helseteneste.

19c7adf86ab74027ba86e64e55a3618e.aspx

Statistikk

NPE har opparbeidd ein stor database med informasjon der ein kan ta ut ei rekkje ulike statistikkar. Eksterne brukarar av statistikkane våre  er journalistar, legar, sjukepleie- og legestudentar, juristar som arbeider med pasientskadar,...

9fb4aeb37c1d446786a54794c9d438d8.aspx

Skjema

Her finner du inn- og utmeldingsskjema for tilskuddsordningen i privat helsetjeneste. 

3d5f58cea8d24ff0af07a837be10f38a.aspx

Kontakt oss i privat helseteneste

Treng du råd og rettleiing knytt til tilskotsordninga, eller treng du hjelp til å finne ut kva de skal betale i tilskot? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.