Håndleddsbrudd - nerveskade - avslag

En kvinne søkte erstatning etter behandling for et håndleddsbrudd. Hun fikk en varig nerveskade, som hun mente var kommet til etter operasjon. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. august 2020

Kvinnen falt og pådro seg brudd i håndleddet på høyre side. Hun ble operert og hun fikk satt på gips. En ukes tid etter var hun på kontroll. Hun hadde da hatt økende smerter nedover hele underarmen, og hun var nummen i fingrene. Behandlende lege mistenkte at man hadde vært borti en nerve (underarmsnerven) i tilknytning til det operative inngrepet. Ved ny kontroll hadde smertene blitt verre og hun hadde redusert kraft i tre av fingrene. Man konkluderte med at underarmsnerven var skadet. 

Kvinnen ble operert på nytt, men dette hjalp ikke nevneverdig på symptomene fra nerven. Hun hadde fortsatt smerter og nedsatt funksjon i fingrene.

Vår vurdering

En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at den behandlingen kvinnen fikk var i tråd med god medisinsk praksis. Inngrepet skjedde et annet sted i håndleddet enn der denne nerven går. Det var derfor ikke mulig at man hadde vært borti nerven under operasjonen i håndleddet.

Vi konkluderte med at skaden på underarmsnerven skyldtes selve skademekanismen da kvinnen brakk håndleddet. Det er ikke uvanlig at brudd av denne typen (brudd nederst i spolebeinet) skader nerver i området.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.