Knekirurgi - korsbånd - medhold

En kvinne søkte erstatning etter operasjon for korsbåndskade. Hun mente at en av flere operasjoner ble feil utført. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. juni 2019

Kvinnen kom inn på sykehuset etter å ha fått en vridning i det ene kneet under fotballspill. MR- undersøkelse viste at det fremre korsbåndet i kneet var helt avrevet. En måneds tid senere ble hun operert med kikkhullskirurgi. Korsbåndet ble fjernet og det ble gjort forberedelser til senere rekonstruksjon av korsbåndet. Kvinnen fikk på en skinne for å avlaste kneet. Hun fikk fysikalsk behandling og trente musklene rundt kneet.

To måneder før operasjonen der korsbåndet ble rekonstruert, viste undersøkelsene at kneet var stabilt og fungerte bra. Hun kunne strekke og bøye fullt. Hun fikk beskjed om å fortsette å trene.

Etter operasjonen med rekonstruksjon av korsbåndet fikk kvinnen en spesialskinne hvor hun kunne bøye kneet. Denne skinnen ble stilt inn feil, slik at kneet ble låst. Hun måtte derfor ha et intensivt treningsprogram for å få bøyeevnen tilbake.

På grunn av plager fra kneet, måtte hun gjennom to operasjoner til, uten at det førte til at kneet ble helt bra.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i ortopedisk kirurgi vurderte saken.

Vi mente at det ikke var grunnlag for de to første operasjonene. Når korsbåndet blir konstatert avrevet, er det retningslinjer for minst tre måneder energisk trening ledet av fysioterapeut. Det var ikke god medisinsk praksis å operere med sikte på å rekonstruere korsbåndet uten at man kjente til det endelige resultatet av treningen. Vi mente at det ville vært gode muligheter for at tilstanden ville blitt betydelig bedre uten disse tidlige inngrepene, som også ødela for et godt treningsresultat.

Kvinnen har etter dette rett til erstatning.