6,5 millioner kroner i erstatning etter gjenglemt utstyr

41 pasienter har de siste seks årene fått erstatning fordi det ble etterlatt utstyr i kroppen etter operasjonen.

Skriv ut Nynorsk | English | 25. februar 2021

(Tallene i saken er korrigert 25.02.2021).

- Den vanligste følgen for pasientene er at de får infeksjoner og smerter, ofte i lang tid, sier Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

158 000 kroner i snitt til hver

NPE har behandlet 68 krav om slik erstatning mellom 2015 og 2020. 41 pasienter fikk medhold fordi kirurgen hadde glemt igjen tamponger, metallbiter, eller annet kirurgisk utstyr inne i pasienten. Det ble utbetalt 6,5 millioner kroner totalt. Det gir en gjennomsnittlig utbetaling på 158 000 kroner.

Skal ikke skje

- Det at utstyr fra operasjonen glemmes igjen i pasienten skal rett og slett ikke skje, så det er en klar svikt i behandlingen, sier Gulaker.

2014_AMG1_320.jpg

Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør for pasientskadesaker.

Om lag 60 prosent av erstatningssøkerne får altså medhold. Normalt i pasientskadesakene er det ca. 30 prosent som får medhold.

Rom for forbedringer

Hun påpeker at det heldigvis er relativt få personer det dreier seg om i forhold til alle erstatningssøknadene NPE behandler.

- I det store og hele følges trolig rutinene rundt dette på sykehusene, men eksemplene viser også at det er rom for forbedringer, sier avdelingsdirektøren med ansvar for pasientskadesaker.

Det mest typiske for sakene er at behandler glemmer igjen en kompress i pasienten ved operasjon. Kompress er glemt igjen i 22 av de 68 tilfellene. Andre gjenstander som er glemt er blant annet klips, stent, skrue, sonde, nål, bandasje og plastrør.

Noen får avslag

27 erstatningssøkere fikk avslag fordi det gjenglemte utstyret ikke førte til noen skade, eller at de ikke har hatt et økonomisk tap. I noen få saker mener erstatningssøker at utstyr er gjenglemt, mens utredningen viser at det ikke er tilfelle.

For å ha rett til erstatning er det noen krav som må oppfylles. Det må ha oppstått en skade som skyldes svikt i behandlingen, og skaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap.

Les mer om hva som skal til for å få pasientskadeerstatning.

-------------------------------------------------------------------------------

Pressekontakt: senior kommunikasjonsrådgiver Torill Svoldal Stæhr.