Erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 38 av 71 saker som gjelder diagnostisering av føflekkreft?

Skriv ut Nynorsk | English | 14. mai 2019

I 35 av de 38 medholdssakene førte forsinkelse i diagnostikken til alvorlige følger som dødsfall, forkortet levetid, eller forverret sykdomsprognose. Det er hittil utbetalt 23 millioner kroner i erstatning.

Hvorfor ble ikke diagnosen stilt til rett tid?

Den vanligste grunnen til at kreftdiagnosen ble forsinket, er at svar fra prøver eller undersøkelser ble feiltolket (15 saker). Funn som ikke ble fulgt opp er den nest hyppigste årsaken til forsinkelsen, med seks saker. Prøvesvar og henvisninger som ble forlagt eller oversett gjelder fem saker. En like stor gruppe saker gjelder prøver og undersøkelser som ikke ble rekvirert i tide.

De andre sakene gjelder kommunikasjonssvikt og at pasienten enten ikke ble henvist videre, eller at henvisningen burde skjedd tidligere.

Hvorfor ble det ikke medhold?

I 22 av de 33 avslagssakene har det ikke vært svikt i diagnostikk. Det vil si at det ikke var grunnlag for å stille kreftdiagnosen tidligere enn det som ble gjort. I de gjenstående elleve sakene har det vært en svikt i diagnostikken, men det har ikke hatt noen betydning for behandlingen, prognosen eller det videre sykdomsforløpet.