Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har utbetalt 50 millioner kroner i erstatning etter forsinket diagnose av lungekreft?

Skriv ut Nynorsk | English | 11. mai 2021

Av 233 erstatningskrav fikk 108 erstatningssøkere medhold. Gjennomsnittsalderen var 63 år, og 57 prosent av pasientene var menn.

Diagnosen stilt for sent

Nesten 40 prosent skyldes feiltolkning av bildeundersøkelser. 28 prosent er begrunnet med at funn ikke er fulgt opp, mens det i 24 prosent av sakene ikke er rekvirert nødvendige undersøkelser.

Prøvesvar som ikke er fulgt opp, kommunikasjonssvikt og feil utført undersøkelse, er andre årsaker til forsinket lungekreftdiagnose.

Svikt i diagnostikk har ført til dødsfall, forkortet levetid eller forverret sykdomsprognose i 91 prosent av sakene. Andre følger er mer omfattende behandling, og større plager enn pasienten ellers ville ha hatt.

Avslag

125 erstatningssøkere fikk avslag. I to av tre saker konkluderte vi at det ikke har vært svikt i diagnostikk. Det betyr at utredningen var i tråd med god medisinsk praksis, og at det ikke var grunnlag for tidligere diagnose.