Erstatningssaker - ryggkirurgi

Visste du at NPE har behandlet 615 ryggkirurgi-saker de siste fem årene? De to vanligste årsakene til ryggkirurgi er ryggprolaps eller trang ryggmargskanal. Disse to gruppene utgjør totalt 73 prosent.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. mars 2020

144 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt nesten 90 millioner kroner i erstatning. De aller fleste (nesten 80 prosent) har fått medhold pga. svikt i behandlingen. De øvrige som følge av infeksjon.

Årsak til svikt

De vanligste årsakene til medhold er at det er brukt feil behandlingsteknikk/metode, at det ikke var grunnlag for operasjonen, at pasienten burde vært operert tidligere, at skruer er feilplassert eller operasjonen er utført i feil ryggnivå. Typiske følger av feilbehandling eller infeksjon er lammelser, gangvansker, vannlatingsproblemer og smerter.

Årsak til avslag

Det er to årsaker til at 471 erstatningssøkere har fått avslag. I halvparten av avslagssakene er det konkludert med at det ikke har vært svikt i behandlingen som har vært utført, og at plagene i form av for eksempel økte smerter og nedsatt gangfunksjon er innenfor hva som må aksepteres. Den andre halvparten er begrunnet med at det ikke er årsakssammenheng mellom behandlingen og erstatningssøkerens plager, men at disse skyldes grunnlidelsen.