Avgrensninger om meldeplikten

Her finner du informasjon om hvem som skal melde inn og betale tilskudd til NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_124023148_320.jpg

Hva er å regne som helsehjelp i pasientskadeloven?

Her kan du lese mer om vilkårene som må være oppfylt for at behandlingen er dekket av pasientskadeloven.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_222591001_320.jpg

Grensen mellom offentlig og privat helsetjeneste

Her kan du lese mer om hva som faller inn under offentlig og privat helsetjeneste. Dette skillet er viktig for å vurdere om man har melde- og tilskuddsplikt til NPE som privat virksomhet i helsetjenesten.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_194184590_320.jpg

Kosmetisk behandling

Ikke alle typer behandling regnes som helsehjelp. Dette gjør at ikke all kosmetisk behandling er omfattet av pasientskadeordningen.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_106829255_320.jpg

Behandling på kontinentalsokkelen

Pasientskader som skjer på kontinentalsokkelen faller i utgangspunktet ikke inn under pasientskadeordningen. Pasientene kan altså ikke søke om erstatning hos NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_177722258_320.jpg

Alternativ behandling

Under finner du svar på de vanligste spørsmålene om alternativ behandling.