Avgrensninger om meldeplikten

Her finner du informasjon om hvem som skal melde inn og betale tilskudd til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Hva er å regne som helsehjelp i pasientskadeloven?

Her kan du lese mer om vilkårene som må være oppfylt for at behandlingen er dekket av pasientskadeloven.

Lite bilde for søkeresultattreff

Grensen mellom offentlig og privat helsetjeneste

Her kan du lese mer om hva som faller inn under offentlig og privat helsetjeneste. Dette skillet er viktig for å vurdere om man har melde- og tilskuddsplikt til NPE som privat virksomhet i helsetjenesten.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kosmetisk behandling

Ikke alle typer behandling regnes som helsehjelp. Dette gjør at ikke all kosmetisk behandling er omfattet av pasientskadeordningen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Behandling på kontinentalsokkelen

Pasientskader som skjer på kontinentalsokkelen faller i utgangspunktet ikke inn under pasientskadeordningen. Pasientene kan altså ikke søke om erstatning hos NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Alternativ behandling

Under finner du svar på de vanligste spørsmålene om alternativ behandling.