Risikogrupper for leger

Leger er delt inn i fire ulike risikogrupper, her kan du lese mer om de ulike gruppene og hvilke typer leger som skal registreres i hvilken gruppe.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. september 2016

Helsepersonell skal registrere seg fullt ut med den spesialiteten man har. For eksempel må en kirurg melde inn 100 prosent kirurgi dersom han/hun jobber 100 prosent, selv om han/hun ikke opererer hele tiden.

Kirurger risikogruppe 9a
I denne risikogruppen registreres:

 • generellkirurger
 • ortopeder
 • nevrokirurger
 • gastrokirurger
 • plastikkirurger
 • kjevekirurger
 • barnekirurger
 • bryst og endokrinkirurger
 • karkirurger
 • thoraxkirurger
 • urologer

Øyespesialister risikogruppe 9
I denne risikogruppen registreres både de som opererer/driver med laser, og de som ikke gjør det.

Øvrige legespesialister risikogruppe 7
I denne risikogruppen registreres alle leger med spesialistutdanning som ikke faller inn under kirurger eller øyespesialister, inkludert spesialister i allmennmedisin.

Øvrige leger risikogruppe 6
I denne risikogruppen registreres alle leger som ikke har noen spesialistutdanning.