Risikogrupper for leger

Leger er delt inn i fire ulike risikogrupper, her kan du lese mer om de ulike gruppene og hvilke typer leger som skal registreres i hvilken gruppe.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. september 2020

Tilskudd til NPE betales basert på hvilken kompetanse helsepersonellet har, og ikke på hva helsespersonellet gjør. Ved beregning av hva du skal betale til NPE, så er det den totale arbeidstiden du skal bruke.

Du kan lese mer om dette på siden med priser, som du finner lenke til i lenkeboksen.

Jobber du innenfor flere riskogrupper, skal hele årsverkstørrelsen registreres i helsepersonellgruppen med høyest risiko.

Kirurger risikogruppe 9a
I denne risikogruppen registreres:

 • generellkirurger
 • ortopeder
 • nevrokirurger
 • gastrokirurger
 • plastikkirurger
 • maxillofacial kirurgi (kjevekirurger)
 • barnekirurger
 • bryst og endokrinkirurger
 • karkirurger
 • thoraxkirurger
 • urologer

Øyespesialister risikogruppe 9
I denne risikogruppen registreres både de som opererer/driver med laser, og de som ikke gjør det.

Øvrige legespesialister risikogruppe 7
I denne risikogruppen registreres alle leger med spesialistutdanning som ikke faller inn under kirurger eller øyespesialister, inkludert spesialister i allmennmedisin.

Øvrige leger risikogruppe 6
I denne risikogruppen registreres alle leger som ikke har noen spesialistutdanning.