Risikogrupper for legar

Legar er delt inn i fire ulike risikogrupper. Her kan du lese meir om dei ulike gruppene og kva typar legar som skal registrerast i kva gruppe.

Skriv ut Bokmål | English | 24. mars 2017

Helsepersonell skal registrere seg fullt ut med den spesialiteten dei har. Til dømes må ein kirurg melde inn 100 prosent kirurgi om han/ho jobbar 100 prosent, sjølv om han/ho ikkje opererer heile tida.

Kirurgar risikogruppe 9a
I denne risikogruppa registrerer vi:

 • generellkirurgar
 • ortopedar
 • nevrokirurgar
 • gastrokirurgar
 • plastikkirurgar
 • kjevekirurgar
 • barnekirurgar
 • bryst og endokrinkirurgar
 • karkirurar
 • thoraxkirurgar
 • urologar

Augespesialistar risikogruppe 9
I denne risikogruppa registrerer vi både dei som opererer/driv med laser, og dei som ikkje gjer det.

Andre legespesialistar risikogruppe 7
I denne risikogruppa registrerer vi alle legar med spesialistutdanning som ikkje fell inn under kirurgar eller augespesialistar, inkludert spesialistar i allmennmedisin.

Andre legar risikogruppe 6
I denne risikogruppa registrerer vi alle legar som ikkje har nokon spesialistutdanning.