NPE - Forsiden

NPE har utbetalt 534 millioner kroner i erstatninger første halvår

16. august 2018

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Første halvdel av 2018 har NPE mottatt 2933 saker og utbetalt 534 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.