17 millioner kroner i erstatning til pasienter som har blitt behandlet feil sted på kroppen

4. juli 2018

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhold i 48 saker siden 2012 til i dag, der pasienten har blitt behandlet feil sted på kroppen. NPE har utbetalt 17,3 millioner kroner i erstatning til disse pasientene.