NPE og Helseklage informerte komitemedlemmene om pasientskadeordningen.

Informasjonsmøte med Helse- og omsorgskomiteen

30. januar 2018

NPE har sammen med Helseklage blitt invitert til møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å orientere komiteen om sentrale sider ved pasientskadeordningen.