-Dommen gir viktige signaler fra Høyesterett i spørsmålet om erstatning for psykisk skade til nærstående, sier Vibeke B. Møllhausen.

Høyesterettsdom om psykiske skader hos nærmeste pårørende

9. november 2018

Dommen fra Høyesterett av 30.10.2018 varsler en justering av praksis ved erstatning til nærmeste pårørende.