Direktør for NPE, Rolf Gunnar Jørstad, åpnet pasient- og brukerombudsseminaret 8. november.

Pasient- og brukerombudsseminaret 2017

10. november 2017

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) inviterte Pasient- og brukerombudskontorene til seminar 8 november. Nesten 60 deltagere var samlet til et variert program, med temaer innen psykisk helsevern, klagebehandling og pasientsikkerhet.