Kort om erstatningssaker - fedmekirurgi

21. februar 2018

Visste du at NPE har behandlet 121 fedmekirurgisaker de siste fem årene? 35 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt tolv millioner kroner i erstatning.