Vi søker sakkyndige spesialister

Vi kunngjør nå avtaler om levering av sakkyndigtjenester for legespesialister. Her finner du nærmere informasjon om anskaffelsen, og oversikt over kunngjorte spesialiteter og avtalevolumer.