Økning i mottatte saker til NPE etter behandling i privat helsetjeneste

20. juni 2018

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt en økning på nærmere åtte prosent fra 2016 til 2017 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten