Pasienter i psykiatrien kan nå få pasientskadeerstatning for en større del av behandlingen

Pasienter som har vært tvangsinnlagt eller vært under andre typer tvang i psykiatrien, kan nå ha rett på erstatning dersom det har vært en svikt i helsehjelpen under tvangen.