-Vi er veldig glade for dette oppdraget. Det vil bli mer tydelig hvordan vi skal vurdere skadene til erstatningssøkere som har krav på menerstatning, sier avdelingsdirektør for juridiske oppgaver og sakkyndig utredning, Vibeke Bugge Møllhausen.

Forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader

21. mars 2018

NPE skal lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra NPE og Helseklage. Brukere vil bli involvert i arbeidet etter hvert. Arbeidsgruppen har frist ut året med å levere forslaget.