Kort om erstatningssaker - hofteprotese

13. mars 2019

Visste du at NPE har behandlet 785 saker de siste fem årene som gjelder operasjon med innsetting av hofteprotese?