NPEs direktør går av etter 33 år

Direktør Rolf Gunnar Jørstad går over i pensjonistenes rekker ved nyttår og har sin siste arbeidsdag i NPE 30. november. Han ser tilbake med glede på over 33 gode år i NPE.