I dag presenterte direktør Rolf Gunnar Jørstad brukerundersøkelsen i et informasjonsmøte med sentrale brukerrepresentanter.

NPE vil ha kortere saksbehandlingstid

8. mai 2017

I 2016 startet vi en ny type brukerundersøkelse, for å finne ut hvordan erstatningssøker opplever å få en sak behandlet hos oss. Nå omorganiserer vi saksbehandlingen og digitaliserer tjenestene våre enda mer. Målet er å øke brukernes tilfredshet med tjenestene våre.