Kort om erstatningssaker - hjerneslag

2. mai 2018

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.