Kort om erstatningssaker - tykktarmskreft

19. oktober 2018

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 237 tykktarmskreftsaker?