NPEs rapport for de regionale helseforetakene: 3,4 milliarder kroner i erstatning utbetalt de siste fem årene

28. juni 2017

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste fem årene utbetalt 3,4 milliarder kroner i erstatning til pasienter og pårørende som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetjenesten, viser ny rapport. – Erstatningene sørger for at pasienter og pårørende får dekket det økonomiske tapet som skaden har ført til. Vi vet at erstatningen er viktig for å komme seg videre, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.