Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

Small thumbnail from the picture of search result

Communication with the patient

Openness is the key word in any context associated with patient injuries. Our best advice to health care personnel is to be open with respect to what has happened.

Small thumbnail from the picture of search result

Journalen har stor betydning i pasientskadesaker

Mangelfulle journaler er et kjent problem i helsetjenesten. I en del tilfeller gir vi medhold i erstatningskrav på grunn av manglende dokumentasjon i saken.

Small thumbnail from the picture of search result

The treatment provider's response deadline

NPE imposes a non-negotiable deadline of five weeks for requests for information from treatment providers. The reason for this deadline is to ensure that NPE offers a quicker casework turnaround period.

Small thumbnail from the picture of search result

Betaling for dokumenter i pasientskadesaker

NPE trenger journalopplysninger og annen dokumentasjon fra behandlingsstedene, for å vurdere den behandlingen pasienten har fått. I de fleste tilfellene betaler vi ikke for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finnes noen unntak.

Small thumbnail from the picture of search result

When a patient incurs an injury

It is NPE’s job to provide an unbiased investigation into claims for compensation received from patients. We normally reach our decisions on the basis of medical records and statements submitted by the patient, the treatment provider and external...