Dette er viktig å vite ved en pasientskade

Her finner du informasjon om viktige forhold i vår saksbehandling av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Print Bokmål | Nynorsk | 3. June 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_106829255_320.jpg

Communication with the patient

Openness is the key word in any context associated with patient injuries. Our best advice to health care personnel is to be open with respect to what has happened.

/globalassets/bildearkiv/personer/personer-i-npe/ida_tore_ouc_320.jpg

Journalen har stor betydning i pasientskadesaker

Mangelfulle journaler er et kjent problem i helsetjenesten. I perioden 2011-2015 fikk 114 personer medhold i erstatningskravet sitt, på grunn av manglende dokumentasjon i saken.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_89999386_320.jpg

Betaling for dokumenter i pasientskadesaker

NPE trenger journalopplysninger og annen dokumentasjon fra behandlingsstedene, for å vurdere den behandlingen pasienten har fått. I de fleste tilfellene betaler vi ikke for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finnes noen unntak.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_114591418_320.jpg

The treatment provider's response deadline

NPE imposes a non-negotiable deadline of five weeks for requests for information from treatment providers. The reason for this deadline is to ensure that NPE offers a quicker casework turnaround period.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_139171481_320.jpg

When a patient incurs an injury

It is NPE’s job to provide an unbiased investigation into claims for compensation received from patients. We normally reach our decisions on the basis of medical records and statements submitted by the patient, the treatment provider and external...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_152061896_320.jpg

Privacy

For NPE to be able to consider the complaints we receive, we need information about the individual cases. This includes confidential information about your health.