Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millioner kroner i erstatning etter feil eller manglende antibiotikabehandling?

Lite bilde for søkeresultattreff

Erstatningssaker - øyelaser

Visste du at NPE har gitt medhold i 27 av 105 erstatningssaker etter øyelaser i privat helsetjeneste? Hittil er det utbetalt seks millioner kroner i erstatning.

<< 1   2   3   4