Mi side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følgje saka di på Mi side.

Skriv ut Bokmål | English | 18. februar 2020

Logg inn på Min side

På Mi side kan du følgje saka di, sende inn dokumentasjon og kommentere saka etter kvart.

Desse kan bruke Mi side

Du kan bruke Mi side om du har søkt om erstatning og du er pasienten.

Du kan diverre ikkje bruke Mi side om du har ei sak der pasienten ikkje er deg, eller om du har advokat, fullmektig eller verje.

Innlogging

Fyrste gongen du loggar inn, må du gi samtykke til å bruke Mi side og ta imot SMS-varsel.

Lenke til innlogging finn du i boksen under videoen.