Mi side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følgje saka di på Mi side. Advokatar kan bruke Mi side på vegne av klientane sine.

Skriv ut Bokmål | English | 5. januar 2021

På Mi side kan du følgje saka di, sende inn dokumentasjon og kommentere saka etter kvart.

Desse kan bruke Mi side

Du kan bruke Mi side om du har søkt om erstatning og du er pasienten.

Viktig å vite:

  • Har du ein advokat som representerer deg, har du berre lesetilgang på saka di i Mi side.
  • Har du verje, er etterlatt eller fullmektig kan du diverre ikkje bruke Mi side.
  • Har du fullmektig kan du berre sjå dokument du sjølv har sendt inn, eller er mottakar av, på Mi side.

Mi side for advokatar

Som advokat kan du bruke Mi side på vegner av klientane dine. Mi side er personleg, og alle brukarar loggar seg på med BankID. For at du som advokat skal få tilgang til Mi side, på vegner av klientane dine, må du sende oss personnummeret ditt, og ei e-postadresse og eit telefonnummer som vi brukar til å varsle deg om oppdateringar.

Av personvernomsyn må du sende oss informasjonen gjennom ei sikker digital løysing, eller ved bruk av post.

Innlogging

Fyrste gongen du loggar inn, må du gi samtykke til å bruke Mi side og ta imot SMS-varsel.

Lenke til innlogging finn du i boksen under videoen.

NB: Nettlesaren Internet Explorer er utdatert og er ikkje lenger støtta av Mi side. Vi tilrår at du brukar ein annan nettlesar, som til dømes Chrome, Microsoft Edge, Firefox eller Safari.