Mi side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følgje saka di på Mi side.

Logg inn på Mi side

Skriv ut Bokmål | English | 18. juni 2019

Mi side er ei teneste der du kan følgje saka di, sende inn dokumentasjon og kommentere saka fortløpande.

Desse kan bruke Mi side

I fyrste omgang kan du bruke Mi side om

  • du har søkt om erstatning og du er pasienten

Du kan diverre ikkje bruke Mi side om du har ei sak der pasienten ikkje er deg, eller om du har advokat, fullmektig eller verje.

Innlogging

Fyrste gongen du loggar inn, må du gi samtykke til å bruke Mi side og ta imot SMS-varsel.

Lenke til innlogging finn du i boksen til høgre.