Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Mi side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følgje saka di på Mi side. Advokatar kan bruke Mi side på vegne av klientane sine.

Lite bilde for søkeresultattreff

Saksbehandlingstid

Rekn med ventetider frå du sender søknad om erstatning til avgjerda om erstatning kjem. Her er kort forklart kor lang tid det vil ta.

Lite bilde for søkeresultattreff

Saksbehandlinga steg for steg

Her kan du lese meir om saksgangen frå søknadsskjemaet kjem inn til oss, og fram til saka er ferdigbehandla.

Lite bilde for søkeresultattreff

Bruk av sakkunnige

Vi er avhengige av gode og relevante sakkunnige vurderingar for å fatte rette vedtak i sakene våre. Korleis blir sakkunnige valde, kva er ei god sakkunnig vurdering, og når kan det vere aktuelt å bruke utanlandske sakkunnige?

Lite bilde for søkeresultattreff

Klage på vedtak eller ta opp att ei sak

Her ser du korleis du klagar på eit vedtak. Du finn òg informasjon om det å ta opp att ei sak.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fagnotat

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Lite bilde for søkeresultattreff

Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor. Her finn du omtale av det regelverket NPE brukar, i...