Pasienttryggleik

Ei viktig oppgåve for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenestene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Artiklar

Her finn du artikkelsamlinga vår innan temaet pasienttryggleik.

Lite bilde for søkeresultattreff

Rapportar

Her finn du rapportane våre innan tema pasienttryggleik.

Lite bilde for søkeresultattreff

Studentoppgåver

Her har vi samla oppgåver og artiklar frå studentar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Abstract

Her finner du abstracts, som har blitt presentert på faglige seminarer og møter.