Rapportar

Her finn du rapportane våre innan tema pasienttryggleik.

33 prosent av NPE-saker blir funne att i meldesystema til sjukehusa

22. oktober 2019

Ei undersøking gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funne att i meldesystema på sjukehusa.

Undersøking av samsvar mellom NPE-saker og saker i meldesystema til sjukehusa

21. januar 2020

I samarbeid med ei rekkje helseføretak har vi undersøkt kor stort samsvar det er mellom saker der pasienten har fått erstatning som følgje av svikt i behandlinga hjå NPE og saker som er melde i avvikssystema på sjukehusa.