Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kommunikasjon med pasienten

Korleis snakkar du med pasienten om erstatning ved ein pasientskade?

Lite bilde for søkeresultattreff

Opplysingar frå behandlingsstaden

Vi treng relevante journalopplysingar frå behandlingsstaden som erstatningssøkjar klagar på. Det har mykje å seie for saksbehandlingstida at de sender dette så raskt som mogleg.

Lite bilde for søkeresultattreff

Klage på avgjerder i NPE

Behandlingsstadene blir normalt bedne om å uttale seg undervegs i saka, men kan ikkje klage på det endelege vedtaket.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kan helsepersonell bli saksøkte direkte?

Som hovudregel vil personar som får ein behandlingsskade søkje erstatning i NPE. I nokre svært få tilfelle, ser vi at dei saksøkjer helsepersonell direkte. Dette er det ei viss opning for i lovverket.