Type skadar og eksempel

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Eksempel på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhold eller avslag hos oss. Eksemplene er hentet fra ulike medisinske områder.

Tannskade

Fleire og fleire søkjer erstatning etter skadar hos tannlegen. Ver klar over at du normalt ikkje kan få erstatning i NPE, om det økonomiske tapet er under 10 000 kroner.

Vaksineskade

NPE behandlar erstatningskrav som gjeld biverknadsskadar etter vaksinasjon.

Forseinka diagnose av kreft

Om du meiner du har fått ein skade som følgje av forseinka diagnostisering og behandling av kreft, kan du søkje om erstatning.