Informasjon for profesjonsgrupper

Her finn du informasjon om tilskotsordninga som er spesielt knytt til profesjonsgruppene tannlegar og legar. Den generelle informasjonen om tilskotsordninga som du finn i menypunkta over, gjeld elles òg for tannlegane og legane.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Fysioterapeuter

Mer informasjon om tilskuddsplikten for deg som er fysioterapeut. Her finner du svar på mange spørsmål vi får fra fysioterapeuter.

Legar

Her finn du informasjon knytt til legepraksis.

Tannlegar

Her finn du informasjon spesielt knytt til tannlegepraksis.