Tannlegar

Her finn du informasjon spesielt knytt til tannlegepraksis.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Risikogrupper for tannlegar

I forskrifta er helsepersonell inndelt i ulike risikogrupper. Tannlegane er delt inn i to ulike grupper, avhengig av risiko. Her kan du lese meir om inndelinga.

Tannlegesaker

Klage på tannbehandling kan meldast til dei lokale klagenemndene til Tannlegeforeningen. Erstatningskrav skal meldast til NPE.

Tannlegar som utfører botoxinjeksjonar

Nokre tannlegar tilbyr botoxinjeksjonar til pasientane sine. Vi får spørsmål om denne tenesta er dekt av tilskotsordninga.

Eksempler på saker innen tannbehandling

Her kan du lese om typiske saker innen tannbehandling  som har fått medhold eller avslag hos oss.