/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_17854477_320.jpg

Risikogrupper for tannlegar

I forskrifta er helsepersonell inndelt i ulike risikogrupper. Tannlegane er delt inn i to ulike grupper, avhengig av risiko. Her kan du lese meir om inndelinga.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_234990985_320.jpg

Tannlegesaker

Klage på tannbehandling kan meldast til dei lokale klagenemndene til Tannlegeforeningen. Erstatningskrav skal meldast til NPE.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_116916322_320.jpg

Tannlegar som utfører botoxinjeksjonar

Nokre tannlegar tilbyr botoxinjeksjonar til pasientane sine. Vi får spørsmål om denne tenesta er dekt av tilskotsordninga.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_234990985_320.jpg

Eksempler på saker innen tannbehandling

Her kan du lese om typiske saker innen tannbehandling  som har fått medhold eller avslag hos oss.