Legar

Her finn du informasjon knytt til legepraksis.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Risikogrupper for legar

Legar er delt inn i fire ulike risikogrupper. Her kan du lese meir om dei ulike gruppene og kva typar legar som skal registrerast i kva gruppe.

Eksempelsaker

Her kan du lese typiske saker fra privat helsetjeneste, som har fått medhold eller avslag hos oss.