Lite bilde for søkeresultattreff

Risikogrupper for legar

Legar er delt inn i fire ulike risikogrupper. Her kan du lese meir om dei ulike gruppene og kva typar legar som skal registrerast i kva gruppe.

Lite bilde for søkeresultattreff

Eksempelsaker

Her kan du lese typiske saker frå privat helseteneste, som har fått medhald eller avslag hjå oss.